Rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä

Kustomrig (y-tunnus 2767330-1)

Ojavainionkatu 10 A6

33710 TAMPERE

Puh. 040 751 9248
petro@kustomrig.fi


Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Kustomrigin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Kustomrigin mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.


Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 19 §.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

nimi

postiosoite

sähköpostiosoite

puhelinnumerot

arvo tai ammatti

sukupuoli

rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedotSäännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö voi olla näistä yksi tai useampi tieto.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen rekisteröityessään käyttämään Kustomrigin palveluita tai osallistuessaan Kustomrigin markkinointikampanjoihin. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.


Tietojen luovutus

Rekisteriä tai sen osia voidaan luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tiedon luovuttamista. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.


Rekisterin suojaus

Ulkoistettu palveluntarjoaja kerää tiedot tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.


Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Kustomrig, Ojavainionkatu 10 A6, 33710 Tampere.


Rekisteri on nähtävillä omien tietojen osalta pyynnöstä, ja/tai ajanvarauksella.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä Kustomigille kirjeitse tai sähköpostitse.

Yhteystiedot:

Yritysten IT-tuki avoinna

Ma-Pe, klo 9-19:00

040-751 9248

petro@kustomrig.fi

Lähetä viesti

Viesti:
Ojavainionkatu 10 A6,
33710, Tampere Pirkanmaa.